Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Thông tư 22/2013/TT-BKHCN

Đã gửiCOLON Thứ 2 Tháng 4 17, 2017 9:10 pm
gửi bởi nguyenlamgiang
Thông tư 22/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 26 tháng 9 năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2014 "Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường"