Đã tìm thấy 4 kết quả

gửi bởi quatest4admin
Thứ 6 Tháng 5 05, 2017 11:22 am
Chuyên mụcCOLON HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
Chủ đềCOLON Luật lao động
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 1063

Luật lao động

Bộ luật Lao động: Luật số 10/2012/QH2013
gửi bởi quatest4admin
Thứ 3 Tháng 4 11, 2017 2:04 pm
Chuyên mụcCOLON CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM
Chủ đềCOLON PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM VÀ CHỨNG NHẬN HTQL
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 1125

PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM VÀ CHỨNG NHẬN HTQL

QUATEST 4 là Bên thứ 3 thực hiện việc chứng nhận sự phù hợp của hệ thống quản lý, sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong nhiều lĩnh vực: điện - điện tử, cơ khí, hóa chất, xây dựng, hàng tiêu dùng, xăng dầu khí, thực phẩm,… Việc điều hành hoạt ...
gửi bởi quatest4admin
Thứ 3 Tháng 4 11, 2017 1:53 pm
Chuyên mụcCOLON KIỂM TRA VÀ GIÁM ĐỊNH
Chủ đềCOLON PHIẾU YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH
Trả lờiCOLON 0
XemCOLON 1017

PHIẾU YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH

Thực hiện giám định, kiểm định, đánh giá chất lượng, kỹ thuật an toàn, an toàn cho sức khỏe và môi trường đối với sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, công trình và dự án phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định kỹ thuật khác theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và yêu c...
gửi bởi quatest4admin
Thứ 4 Tháng 3 22, 2017 5:48 pm
Chuyên mụcCOLON GIỚI THIỆU, HƯỚNG DẪN
Chủ đềCOLON QUATEST 4 đã được Bộ KHCN cấp Giấy chứng nhận hoạt động KHCN
Trả lờiCOLON 1
XemCOLON 2250

QUATEST 4 đã được Bộ KHCN cấp Giấy chứng nhận hoạt động KHCN

QUATEST 4 đã được Bộ KHCN cấp Giấy chứng nhận hoạt động KHCN